چرا نمی توانم مخاطبین خود را پاک کنم؟

اگر نگوییم در همه پنل های ایمیل مارکتینگ دنیا ، حداقل در…


آیا واقعاً اشتراک های میل چی نامحدود است؟

هر اشتراک میل چی در هر ماه می تواند ۱۲ بار ایمیل به…


توضیحاتی در رابطه با ایمیل های مشکوک

قبلا توضیح دادیم که اگر بخش زیادی از ایمیل های یک…


چرا اشتراک ها در میل چی مسدود می شوند!

در این پست می خواهیم توضیح دهیم چرا اشتراک برخی از…